dilluns, 17 de juny de 2013

2013 any Vicent Andrés Estellés


llibre d'exilis (1971)
(poema 18)
Jo he amat els meus pares, he amat els meus germans,
he amat la meua filla, he amat la meua dona,
he amat el meu ofici, he amat la meua casa,
he amat el meu carrer, com he amat el meu poble
i he amat la meua pàtria; he amat la meua vida,
he amat les gents anònimes, he amat totes les coses,
he pecat molt, Senyor, he sofert molt, Senyor.
He amat la Mort perquè ella m'ha fet amar molt més.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada